Nove izmjene Zakona o PDV-u od 01.siječnja 2013.?

Objavljeno: 14.12.2012. u kategoriji Novosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 136/12.) stupa na snagu 1. siječnja 2013., a odnosi se prvenstveno na promjenu stope PDV-a za dobra koja su do sada bila oporeziva stopom PDV-a od 0%, a od 1. siječnja 2013. povećava se na 5%. U nizu poreznih i ostalih promjena koje se očekuju od 1. siječnja 2013. je i uvođenje nove stope PDV-a od 5%, za dobra koja se sada oporezuju stopom PDV-a od 0%, odnosno kruh, mlijeko, knjige, lijekovi, ortopedska pomagala, znanstveni časopisi i usluge javnog prikazivanja filmova. Povećanje stope PDV-a od 0% na stopu od 5% stupa na snagu 1. siječnja 2013. To znači da na isporuke dobara i usluga od 1. siječnja 2013. te na izdanim računima koji se odnose na te isporuke treba iskazati – obračunati novu stopu PDV-a od 5%. To proizlazi iz temeljnog načela nastanka porezne obveze u prometu dobara i usluga. Osim što poduzetnici već od 1. siječnja 2013. trebaju na računima iskazati novu stopu PDV-a, promjena stope zahtijeva i promjenu u poreznim evidencijama i knjigama kao i način praćenja i evidentiranja prometa u knjigovodstvu poduzetnika. Zato osim izmjena u Zakonu o PDV-u kao prateći dokument treba biti izmijenjen i Pravilnik o PDV-u. Izmjenom Pravilnika o PDV-u bit će propisan obvezan sadržaj poreznih evidencija, knjiga i izvješća (knjige U-RA, I-RA, PDV obrazac, PDV-K obrazac i dr.) koje treba prilagoditi i izmijeniti s promjenom stope PDV-a na 5%. Napominjemo da osim promjene stope PDV-a treba voditi brigu o prometima koji se događaju u tzv. „prijelaznom“ razdoblju, odnosno onima čija je isporuka započela prije 1. siječnja 2013., a završila u razdoblju primjene nove stope PDV-a, o poreznom položaju primljenih predujmova i općenito o nastanku porezne obveze kod društava, a osobito kod obrtnika „dohodaša“.

Povratak na Novosti