Podnošenje konačnog obračuna PDV-a za 2013. godinu do 28. veljače 2014.

Objavljeno: 12.12.2013. u kategoriji Novosti

Izmjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj izmijenjeni su rokovi podnošenja godišnjih obračuna PDV-a pa od 1.1.2014. godine kumulativ PDV-a podnosimo do 28.2.2014. za 2013. Uredba se odnosi na sve subjekte.

Povratak na Novosti