Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

Objavljeno: 11.07.2013. u kategoriji Novosti

U Nar. nov., br. . 86 od 5. srpnja 2013. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima koji stupa na snagu 13. srpnja 2013., osim čl. 2. i 3. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014.

Izmjene Pravilnika su bile nužne zbog primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004. Naime, odredbe ovoga Pravilnika se primjenjuju i na obveze doprinosa za osobe koje u drugim državama članicama obavljaju djelatnost zaposlene ili samozaposlene osobe, a prema kojima se, prema čl. 11. – 16. Uredbe, primjenjuje zakonodavstvo RH.

Preuzeto sa: teb.hr

Povratak na Novosti